Налоговый календарь на ноябрь 2021 года

Налоговый календарь на ноябрь 2021 года

ПОДЕЛИТЬСЯ

В Главном управлении ГНС в Закарпатской области обращают внимание  плательщиков налогов, что:

(Далее – на языке оригинала)

Понеділок, 1 листопада

Останній день сплати:

— єдиного податку платниками четвертої групи юридичними особами за ІІІ квартал;

— рентної плати за вересень за:

— користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

— користування радіочастотним ресурсом України;

— транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

— транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— плати за землю за вересень;

— ПДВ за вересень;

— акцизного податку за вересень.

Понеділок, 8 листопада

Останній день подання:

— звіту з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за жовтень;

— звіту про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг (місячна)) за жовтень.

Вівторок, 9 листопада

Останній день подання:

— податкової декларації платника єдиного податку для платників третьої групи за три квартали  юридичними особами;

— податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал:

— рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

— рентної плати за спеціальне використання води;

— рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

— податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал;

— податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал;

— податкової декларації туристичного збору за  ІІІ квартал;

— податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку – фізосіб,  і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за III квартал;

— податкової декларації платника єдиного податку для платників ІІІ групи за ІІІ квартал;

— податкової декларації з податку на прибуток підприємств та фінансової звітності за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

— розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали;

— звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за жовтень;

— звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за жовтень;

— звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за жовтень;

— звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за жовтень;

— звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за жовтень.

Понеділок, 15 листопада

Останній день подання:

— звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1 (місячна)) за жовтень;

— довідки про використані розрахункові книжки за жовтень.

Пʼятниця, 19 листопада

Останній день сплати:

— податкових зобов’язань  у податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за три квартали;

— екологічного податку за ІІІ квартал;

— туристичного збору за ІІІ квартал;

— збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал

— єдиного податку платниками ІІІ групи за ІІІ квартал;

— авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп, за листопад;

— податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал;

— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал.

Понеділок, 22 листопада

Останній день подання

— податкової декларації рентної плати за жовтень з розрахунком:

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

— рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень у разі не подання податкової декларації на 2021 рік;

— податкової декларації з ПДВ за жовтень;

— декларації акцизного податку за жовтень.

Понеділок, 29 листопада

Останній день сплати:

— єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств). за жовтень.

Вівторок, 30 листопада

Останній день сплати:

— єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників, за жовтень;

— рентної плати за жовтень  за:

— користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

— користування радіочастотним ресурсом України;

— транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

— транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень

— ПДФО від оподаткування доходів за жовтень, нарахованих у вигляді:

— процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

— процентів на вклади члена кредитної спілки;

— податковим агентом податку на доходи фізичних осіб за жовтень, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;

— ПДВ за жовтень;

— акцизного податку за жовтень.

ДПС у Закарпатській області