Как закарпатцы могут вернуть часть затрат при переводе авто на газ

Как закарпатцы могут вернуть часть затрат при переводе авто на газ

ПОДЕЛИТЬСЯ

В Главном управлении ГНС в Закарпатской области напоминают, что налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в связи с переоборудованием транспортного средства, принадлежащего налогоплательщику, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива.

(далее – на языке оригинала)

Зауважимо, що алгоритм нарахування податкової знижки в зв’язку з переобладнанням транспортного засобу розраховується наступним чином:

— визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої (виплаченої) заробітної плати на суму єдиного соціального внеску та податкової соціальної пільги з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Розділу ІV Податкового кодексу України. При цьому інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;

— на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки;

— розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку шляхом різниці між базою оподаткування та понесеними платником податку витратами в зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, помноженої на ставку податку;

— здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік.

Якщо сума податку, утриманого із заробітної плати, перевищує розраховану суму податку, то така сума підлягає поверненню платнику податку.

При цьому сума, що має бути повернута, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Відділ комунікацій ГУ ДПС у Закарпатській області