Закарпатцам напоминают налоговый календарь на сентябрь

Закарпатцам напоминают налоговый календарь на сентябрь

ПОДЕЛИТЬСЯ

Специалисты Главного упраления ГФС в Закарпатской области информируют плательщиков, что:

(на языке оригинала)

Понеділок, 10 вересня

Останній день подання:

— звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за серпень (форма № 1-РС);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за серпень (форма № 2-РС);

— звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за серпень (форма № 3-РС);

— звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за серпень (форма № 1-ОА);

— звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за серпень (форма № 1-ОТ).

Пятниця, 14 вересня

Останній день подання:

— заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІV кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Понеділок, 17 вересня

Останній день подання:

— звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за серпень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за серпень.

Четвер, 20 вересня

Останній день подання:

— податкової декларації з ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

— декларації акцизного податку за серпень (Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу));

— заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІV кварталу;

— податкової декларації з рентної плати за серпень з розрахунком:

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

— рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за серпень у разі неподання податкової декларації на 2018 р.;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за серпень;

— авансового внеску з єдиного податку на вересень платниками першої та другої груп;

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за серпень (крім гірничих підприємств).

Пятниця, 28 вересня

Останній день сплати:

— ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

— акцизного податку за серпень;

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за серпень;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за серпень;

— рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за серпень;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за серпень;

— плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за серпень;

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за серпень;

— податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень;

— податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за серпень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

— військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень.

ДФС у Закарпатській області