Адвокаты Закарпатья: Есть принципы, которыми ни при каких обстоятельствах нельзя поступаться!

Адвокаты Закарпатья: Есть принципы, которыми ни при каких обстоятельствах нельзя поступаться!

ПОДЕЛИТЬСЯ

Обращение Совета адвокатов Закарпатской области к председателю Совета адвокатов Украины и Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидии Изовитовой, принятое 12 октября 2017 года.

(На языке оригинала)

Голові Ради адвокатів України

та Національної асоціації

адвокатів України

Ізовітовій Лідії Павлівні

 Обравши шлях до європейських правових стандартів, українська адвокатура прагне бути сильним, ефективним, справді незалежним та самоврядним правовим інститутом. Натомість, при повному ігноруванні думки адвокатів вже вкотре робиться спроба кулуарно «реформувати» а насправді здійснити псевдо реформу адвокатури. Мова йде про підготовлений законопроект профільного Закону, який не узгоджувався з Національною асоціацією адвокатів України, не пройшов експертизи Венеціанської комісії, не був предметом обговорення адвокатів в регіонах, відповідно – не заслухана позиція з цього питання органів адвокатського самоврядування.

Рада адвокатів Закарпатської області хоче наголосити, що чинний Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у своїй базі носить прогресивний характер. Нарешті в Україні створена самоврядна професійна організація НААУ, і це є очевидним позитивом, що відповідє вимогам Європейського співтовариства, прогресивному баченню моделі існування цього правозахисного інституту адвокатури. При всій критиці, сформована вертикаль адвокатського самоврядування та її керівні органи за три роки довели свою ефективність.

Це є очевидним і визнається переважною більшістю адвокатів. Тому реформи у сфері адвокатури повинні носити виключно характер внесення доповнень чи змін до Закону стосовно підсилення незалежності адвокатури від держави, унеможливлення впливу на неї, захисту професійних прав адвокатів, питання введення так званої адвокатської монополії, соціальних та пенсійних питань, оподаткування тощо. Треба удосконалювати те, що ми маємо, а не знову намагатися здійснювати хаотичне реформування в цьому питанні також.

Тільки якщо адвокатура буде справді незалежною та самоврядною, вона зможе повноцінно реалізуватися як ефективний конституційний правозахисний інститут. Тому треба на законодавчому рівні чітко визначити гарантії адвокатської незалежності, механізми її реалізації, прозору та демократичну процедуру формування системи органів адвокатського самоврядування. Без втілення базових принципів незалежності та самоврядності адвокатури, неможливо вибудувати решту основних засад її функціонування. Без гарантування домінуючих і визначальних принципів, решта похідних принципів – позбавлені фундаменту.

Ми повинні усвідомлювати, що реформа адвокатури є невіддільним компонентом реформи усієї держави у напрямі євроінтеграції. З погляду європейських стандартів, побудова будь-якого сильного демократичного суспільства неможлива без ефективної правової системи, за якої державні інститути і держава взагалі живуть та керуються не законом сили, а силою закону. Саме протистояння законові сили і зміцнення сили закону є основними завданнями адвокатури на нинішньому етапі розвитку правової системи України. А реалізація цих завдань не припускає жодних втручань у діяльність адвокатури, зокрема з боку держави.

Аналізуючи ситуацію, що склалася з очевидними та відвертими спробами в кулуарний спосіб провести реформу української адвокатури, Рада адвокатів Закарпатської області констатує, що з нашої точки зору здійснюється спроба зробити вітчизняну адвокатуру залежною від держави та керувати нею в ручному режимі.

Виходячи з всього викладеного, нам потрібно мати консолідовану позицію всієї української адвокатури, в основі якої є чітка і принципова позиція по недопуску псевдореформування інституту української адвокатури, наслідком якої буде повне знищення її незалежності та самоврядності.

Українська адвокатура, її найвищі самоврядні органи мають вже не просити, а рішуче вимагати від керівництва держави та законодавців негайно припинити спроби в кулуарний спосіб на законодавчому рівні знищити незалежність нашого правозахисного інституту.

Є незмінні принципи, якими ні за яких обставин не можна поступатися!

Відстоїмо незалежність та самоврядність української адвокатури! Слава Україні!

 Голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош

12.10.2017.